Tuesday, March 22, 2016

Just a Filipino Poem

Ako'y isang makata
Ingles ang aking wika
at kahit ito'y hindi Filipino
ako pa rin ay isang Pilipino

Pinoy ang dugo ko
at ito'y ipagmamalaki ko
ngunit dahil sa mga pinuno
ako'y kusang dumurugo

Kailan kaya tayo umahon
mula dito sa Ikatlong Mundo
sa panahon ba kung tapos na
o sa panahong gumunaw na ang mundo

No comments:

Post a Comment