Monday, November 07, 2016

Just Ranting in My Own Dialect

Kung magreklamo gani ka nga dili tarong ang eskwelahan, sigurado nga tarong pud ka nga studyante. Kung tarong jud ka, edi payts lang. Pero kabalo jud ko nga dili ka tarong kay sige ka'g pangopya sa akong mga answer kada exam tapos okay ra man pud sa ako nga mangopya ka. Ayaw ra jud ko ingna nga nagatarong ka ug skwela. Kay kung tarong ka nagskwela, magstudy ka, dili magsalig sa ako.

No comments:

Post a Comment